Powietrzna pompa ciepła

Powietrzna pompa ciepła umożliwia wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu (nawet przy ujemnych temperaturach), które otacza budynek do jego ogrzania lub chłodzenia, zarówno dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania jak i wody użytkowej. Powietrzne pompy ciepła wykorzystują energię zawartą w otaczającym nas powietrzu w związku z tym nie jest konieczne wykonywanie odwiertów (ograniczenie kosztów inwestycji) tak jak ma to miejsce w przypadku gruntowych pomp ciepła.

Skontaktuj się Więcej informacji

Więcej informacji

Tego typu rozwiązanie pozwala zmniejszyć koszty oraz zaoszczędzić powierzchnię pod zabudowę związane z tradycyjnymi technologiami takimi jak kotły olejowe, gazowe (nie potrzeba układać dodatkowych rurociągów zasilających, montować zbiorników paliwowych, wykonywać odwiertów jak w przypadku pomp gruntowych). Instalacja powietrznej pompy ciepła jest zatem prostsza, szybsza w zabudowie i bardziej efektywna od wspomnianych wcześniej tradycyjnych technologii, co wymiernie przekłada się na koszty związane z jej zabudową i eksploatacją. Powietrzna pompa ciepła typu powietrze-woda umożliwia zatem ogrzewanie wody użytkowej oraz ogrzanie budynku (zarówno przy zastosowanej technologii ogrzewania podłogowego, przy pomocy kaloryferów oraz w systemie mieszanym).

Zasada działania

Powietrzna pompa ciepła realizuje obieg termodynamiczny, który jest odwrotnością działania obiegu silnika cieplnego.

  1. Parujący ciekły czynnik roboczy, będący pod niskim ciśnieniem znajdujący się w parowniku pobiera ciepło z otoczenia
  2. Czynnik termodynamiczny trafia do sprężarki, w której następuje wzrost jego ciśnienia, a także energii wewnętrznej
  3. Para będąca teraz pod wysokim stałym ciśnieniem oddaje ciepło poprzez skraplanie się w wymienniku ciepła. Ciepło zostaje wykorzystane do ogrzania wody użytkowej oraz dla potrzeb ogrzania budynku
  4. Skroplony czynnik (będący teraz w postaci cieczy) zostaje rozprężony i trafia z powrotem do parownika.