Rekuperatory

Rekuperator jest urządzeniem zasilanym energią elektryczną, który wymusza (przy pomocy zabudowanych wentylatorów nawiewnych i wywiewnych) wentylację powietrza w budynku.

Więcej informacji

Wentylacja prowadzi do bieżącego usuwania z pomieszczenia zużytego powietrza i nawiewania czystego powietrza z otoczenia. System rekuperacji wyposażony jest w filtry, które z jednej strony oczyszczają wdmuchiwanie powietrze do budynku z zanieczyszczeń, a z drugiej zabezpieczają instalację przed zabrudzeniem. Dodatkowo instalacja umożliwia odzyskiwanie ciepła z wydmuchiwanego powietrza z budynku, które przepływając przez rekuperator oddaje je do świeżego powietrza zasysanego z otoczenia. Powyższe cechy przyczyniają się wiec do uzyskania następujących korzyści: czyste powietrze w pomieszczeniu, zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku, zmniejszenie zabrudzenia wewnątrz budynku nieczystościami z otoczenia (nie ma konieczności otwierania okien w celu wentylacji budynku) oraz możliwość regulowania wydajnością wentylacji w zależności od potrzeb mieszkańców.

Warto również wspomnieć o tym, że rekuperator umożliwia również obniżenie temperatury wewnątrz budynku podczas wysokich temperatur otoczenia. W takim przypadku zasada działania jest taka sama z tą różnicą, że zasysane powietrze z zewnątrz jest schładzane przez zimniejsze powietrze wywiewane z wnętrza budynku. Dodatkowo instalację można wyposażyć w jednostkę chłodzącą, która dodatkowo obniża temperaturę powietrza nawiewanego.

W przypadku kiedy nie ma potrzeby podgrzewania lub chłodzenia powietrza w budynku instalacja wyposażona jest w tzw. bypass, przez który powietrze zasysane jest do budynku i z niego wydmuchiwane z pominięciem procesu wymiany energii. Układ może zostać zautomatyzowany na podstawie wartości zadanych temperatur panujących w budynku i na zewnątrz.

Cała instalacja zaprojektowana jest w taki sposób, aby jej praca nie była uciążliwa dla mieszkańców – odbywa się to poprzez dobór właściwych urządzeń i obudowy akustyczne (zapewniające cichą pracę).